🔺 علت عدم صدور مجوز مصرف واکسن "کووپارس" / ورود دو واکسن دیگر به بازار تا یک ماه آتی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 علت عدم صدور مجوز مصرف واکسن "کووپارس" / ورود دو واکسن دیگر به بازار تا یک ماه آتی

🔺 علت عدم صدور مجوز مصرف واکسن "کووپارس" / ورود دو واکسن دیگر به بازار تا یک ماه آتی

🔹 رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در زمینه واکسنهای کرونای تولید داخل باید به فکر بازارهای صادراتی باشیم و تعداد تولید کنندگان ما بسیار فراتر از نیاز داخل کشور است، در عین حال درباره علت عدم صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن کووپارس توضیح داد.

ادامه مطلب ...
popup