🔺 نیمی از درمان زوج‌های نابارور کشور توسط جهاد دانشگاهی انجام می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 نیمی از درمان زوج‌های نابارور کشور توسط جهاد دانشگاهی انجام می‌شود

🔺 نیمی از درمان زوج‌های نابارور کشور توسط جهاد دانشگاهی انجام می‌شود

🔹 رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی در زمینه تولید فناوری‌های پزشکی به اقدامات راهبردی برای درمان ناباروری پرداخته است، گفت: در این زمینه پژوهشگاه‌ها از جمله رویان و ابن سینا فعالیت خوبی داشتند و ۵۰ درصد درمان ناباروری کشور توسط جهاد دانشگاهی صورت می‌گیرد.

ادامه مطلب ...
popup