🔺 ماهانه 150 هزار تن جو در میان عشایر دامدار توزیع می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ماهانه 150 هزار تن جو در میان عشایر دامدار توزیع می‌شود

🔺 ماهانه 150 هزار تن جو در میان عشایر دامدار توزیع می‌شود

🔹 رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: در نشست امروز کمیسیون مقرر شد شرکت پشتیبانی امور دام ماهانه 150 هزار تن جو مورد نیاز عشایر دامدار را تامین و توسط سازمان امور عشایر در میان آنها توزیع شود.

ادامه مطلب ...
popup