🔺 نقض برجام از سوی آمریکا، دنیا را نسبت به توافقات بین‌المللی بدبین کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نقض برجام از سوی آمریکا، دنیا را نسبت به توافقات بین‌المللی بدبین کرد

🔺 نقض برجام از سوی آمریکا، دنیا را نسبت به توافقات بین‌المللی بدبین کرد

🔹 رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و مجارستان تأکید کرد: کشورهای اروپایی به ویژه مجارستان نباید در روند همکاری‌های خود با جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر آمریکا قرار بگیرند و باید به توسعه این تعاملات براساس ظرفیت‌های دوجانبه مبادرت ورزند.

ادامه مطلب ...
popup