🔺 گوترش خواهان حمایت جهان از افغانستان برای عبور از طوفان بحران ها شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 گوترش خواهان حمایت جهان از افغانستان برای عبور از طوفان بحران ها شد

🔺 گوترش خواهان حمایت جهان از افغانستان برای عبور از طوفان بحران ها شد

🔺 گوترش خواهان حمایت جهان از افغانستان برای عبور از طوفان بحران ها شد

🔹 دبیر کل سازمان ملل متحد با بیان اینکه بحران های مختلف در افغانستان حداقل بر ۱۸ میلیون نفر جمعیت افغانستان تاثیر می گذارد، گفت اگر به افغان ها برای عبور از این طوفان کمک نکنیم نه تنها افغان ها بلکه تمام جهان هزینه سنگینی را پرداخت خواهند کرد.

ادامه مطلب ...
popup