🔺 س. ش: بیتکوین مثل سیگار، بی ارزش است اما پرطرفدار!

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 س. ش: بیتکوین مثل سیگار، بی ارزش است اما پرطرفدار!

🔺 س. ش: بیتکوین مثل سیگار، بی ارزش است اما پرطرفدار!

🔹 مدیرعامل بانک جی پی مورگان گفت: مشتریان بانک ما افراد بالغ هستند و وقتی بخواهند با پولشان بیتکوین بخرند نمی توانیم جلویشان را بگیریم اما وظیفه ما این است که تا جای ممکن نسبت به مخاطرات چنین کاری به آن ها هشدار دهیم.

ادامه مطلب ...
popup