🔺 واکسینه شدن۶۰ میلیون راس دام سبک/ خشکسالی عامل افزایش کانون بیماری طاعون

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 واکسینه شدن۶۰ میلیون راس دام سبک/ خشکسالی عامل افزایش کانون بیماری طاعون

🔺 واکسینه شدن۶۰ میلیون راس دام سبک/ خشکسالی عامل افزایش کانون بیماری طاعون

🔺 واکسینه شدن۶۰ میلیون راس دام سبک/ خشکسالی عامل افزایش کانون بیماری طاعون

🔹 مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی ضمن اشاره به اینکه از جمعیت ۷۱ میلیون راس دام سبک کشور بیش از ۶۰ میلیون راس علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک واکسینه شده اند، گفت: انتظار داریم با واکسیناسیون گسترده شاهد کاهش کانون های بیماری در نیمه دوم سال باشیم.

ادامه مطلب ...
popup