🔺 مجلس اجرای ناقص اصل ۱۳۴ قانون اساسی توسط دولت قبل را محرز دانست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مجلس اجرای ناقص اصل ۱۳۴ قانون اساسی توسط دولت قبل را محرز دانست

🔺 مجلس اجرای ناقص اصل ۱۳۴ قانون اساسی توسط دولت قبل را محرز دانست

🔺 مجلس اجرای ناقص اصل ۱۳۴ قانون اساسی توسط دولت قبل را محرز دانست

🔹 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل (۱۳۴) قانون اساسی در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین توسط دولت قبل را محرز دانست.

ادامه مطلب ...
popup