🔺 گزارش تکمیل «بانک زمین» به‌‎زودی به شورای عالی مسکن داده می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 گزارش تکمیل «بانک زمین» به‌‎زودی به شورای عالی مسکن داده می‌شود

🔺 گزارش تکمیل «بانک زمین» به‌‎زودی به شورای عالی مسکن داده می‌شود

🔺 گزارش تکمیل «بانک زمین» به‌‎زودی به شورای عالی مسکن داده می‌شود

🔹 مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه تکمیل و توسعه بانک زمین اولین بند از ۱۰ فرمان ابلاغی وزیر راه و شهرسازی به زیرمجموعه‌های این وزارتخانه است، گفت: به زودی گزارش مفصلی از پیشرفت کار «بانک زمین» را در اختیار شورای عالی مسکن قرار خواهیم داد.

ادامه مطلب ...
popup