🔺 قالیباف: موفقیت در عرصه اقتصادی منوط به رویکرد مردم‌باوری و خودباوری است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 قالیباف: موفقیت در عرصه اقتصادی منوط به رویکرد مردم‌باوری و خودباوری است

🔺 قالیباف: موفقیت در عرصه اقتصادی منوط به رویکرد مردم‌باوری و خودباوری است

🔹 رئیس‌ مجلس با بیان اینکه امروز ما درگیر دو جنگ اقتصادی و جنگ رسانه‌ای هستیم، گفت: امروز جنگ رسانه‌ای اثرگذارتر از جنگ اقتصادی است و حتی باید برای موفقیت در جنگ اقتصادی در عرصه جنگ رسانه موفق باشیم.

ادامه مطلب ...
popup