🔺 بخشی از حقوق حداقلی کارگران به جیب پیمانکار می رود!

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بخشی از حقوق حداقلی کارگران به جیب پیمانکار می رود!

🔺 بخشی از حقوق حداقلی کارگران به جیب پیمانکار می رود!

🔹 یک کارشناس حوزه کار می گوید به دلیل آنکه حد و مرز فعالیت شرکتهای پیمانکاری شفاف مشخص نشده، هر روز شاهد رشد قارچ گونه این شرکتها هستیم که برخلاف بخشهای پیش بینی شده در قانون در همه بخشهای فنی، تخصصی و حتی بهداشت و درمان ورود کردند. به گفته وی بخشی از حقوق حداقلی کارگران که شورای عالی کار تصویب می کند به جیب پیمانکاری ها می رود و کارگران متضرر می‌شوند.

ادامه مطلب ...
popup