🔺 پست هوشمند، موتور پیشران اقتصاد دیجیتال کشور است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 پست هوشمند، موتور پیشران اقتصاد دیجیتال کشور است

🔺 پست هوشمند، موتور پیشران اقتصاد دیجیتال کشور است

🔹 عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست با بیان اینکه شرکت ملی پست همواره در بحث استفاده از فناوری‌های نو پیشگام بوده است، گفت: شرکت ملی پست همواره در بحث استفاده از فناوری‌های نو پیشگام بوده و یکی از اولین سامانه‌های تجارت الکترونیک کشور سامانه «ای‌بازار» بوده است.

ادامه مطلب ...
popup