🔺 رشد 2برابری حمل نهاده‌های ‌دامی با استفاده از شبکه ریلی/متخلفین حوزه حمل و توزیع نهاده‌های دامی به مردم معرفی می‌شوند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رشد 2برابری حمل نهاده‌های ‌دامی با استفاده از شبکه ریلی/متخلفین حوزه حمل و توزیع نهاده‌های دامی به مردم معرفی می‌شوند

🔺 رشد 2برابری حمل نهاده‌های ‌دامی با استفاده از شبکه ریلی/متخلفین حوزه حمل و توزیع نهاده‌های دامی به مردم معرفی می‌شوند

🔹 سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: علی رغم رشد 2 برابری حمل نهاده‌های دامی با استفاده از ظرفیت شبکه ریلی کماکان وضعیت موجود رضایت بخش نیست.

ادامه مطلب ...
popup