🔺 چهار محوری تاکیدی دولت سیزدهم در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 چهار محوری تاکیدی دولت سیزدهم در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱

🔺 چهار محوری تاکیدی دولت سیزدهم در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱

🔹 دولت بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ را ابلاغ کرده و در تدوین بودجه سال آینده چهار محور «رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری»، «ثبات اقتصادی»، «عدالت محوری» و «تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد» را مورد تأکید قرار داده است.

ادامه مطلب ...
popup