🔺 همراهی 22 ساعته 2 مرزبان با پیکر همکار شهید خود روی آب + فیلم

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 همراهی 22 ساعته 2 مرزبان با پیکر همکار شهید خود روی آب + فیلم

🔹 فرمانده مرزبانی پلیس گفت: سال گذشته سه نفر از دریابانان ما در درگیری با قاچاقچیان دچار حادثه شده و شناور آنها غرق شد، این افراد 22 ساعت در هوای سرد روی آبها بودند، یکی از آنها به شهادت رسیده بود اما دو نفر دیگر حاضر نبودند که پیکر شهید را رها کنند.

ادامه مطلب ...
popup