🔺 مسائل راه‌های فارس با حضور وزیر راه و شهرسازی بررسی شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مسائل راه‌های فارس با حضور وزیر راه و شهرسازی بررسی شد

🔺 مسائل راه‌های فارس با حضور وزیر راه و شهرسازی بررسی شد

🔹 دفتر نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: موضوعات کلیدی بخش حمل و نقل و شهرسازی این حوزه‌های انتخابیه و استان فارس در جلسه جعفر قادری و ابراهیم عزیزی دو نماینده شیراز با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در تهران بحث و بررسی شد.

ادامه مطلب ...
popup