🔺 مدیرعامل سابق هفت تپه به ۲۰ سال حبس محکوم شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مدیرعامل سابق هفت تپه به ۲۰ سال حبس محکوم شد

🔺 مدیرعامل سابق هفت تپه به ۲۰ سال حبس محکوم شد

🔹 ذبیح‌الله خداییان درنشست خبری گفت: امید اسدبیگی فرزند احسان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی و مباشرت در قاچاق عمده ارز به ۲۰سال حبس،جزای نقدی، رد اموال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است،همچنین حکم پرونده منافقین صادر شد واستجازه رهبری در مورد برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی تمدید شد

ادامه مطلب ...
popup