🔺 حمایت از بورس با رفع انحصار و مقابله با قیمت‌گذاری دستوری

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 حمایت از بورس با رفع انحصار و مقابله با قیمت‌گذاری دستوری

🔺 حمایت از بورس با رفع انحصار و مقابله با قیمت‌گذاری دستوری

🔹 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای حمایت از بازار سرمایه، توسعه نهادها، رفع انحصار، بهره‌گیری از ابزارهای جدید، تقویت بازار اولیه، مقابله با قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از دخالت در قیمت سهام در دستور کار خواهد بود.

ادامه مطلب ...
popup