🔺 تحقیق درمورد ارتباط هدایای گم شده خارجی با اطرافیان ترامپ

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تحقیق درمورد ارتباط هدایای گم شده خارجی با اطرافیان ترامپ

🔺 تحقیق درمورد ارتباط هدایای گم شده خارجی با اطرافیان ترامپ

🔹 بازرسی کل وزارت امور خارجه آمریکا در حال تحقیق در باره این موضوع هستند که مقام های دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق این کشور هدایای خارجی در دوره ریاست جمهوری وی را به جیب زده و این هدایا را برای خود برداشته اند.

ادامه مطلب ...
popup