🔺 تحریم های یکجانبه کاخ سفید ابزار تروریسیم اقتصادی است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تحریم های یکجانبه کاخ سفید ابزار تروریسیم اقتصادی است

🔺 تحریم های یکجانبه کاخ سفید ابزار تروریسیم اقتصادی است

🔹 رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و زیمبابوه با اشاره به تحریم‌های یکجانبه و ضد حقوق بشری کاخ سفید علیه ملت‌ها از جمله مردم ایران و زیمبابوه به عنوان ابزار تروریسیم اقتصادی، بر لزوم استفاده از مکانیسم در دسترس برای گسترش همکاری‌های فیمابین تاکید کرد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup