🔺 وزیرعلوم : باید حسد را ازجامعه دانشگاهی دور بریزیم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 وزیرعلوم : باید حسد را ازجامعه دانشگاهی دور بریزیم

🔺 وزیرعلوم : باید حسد را ازجامعه دانشگاهی دور بریزیم

🔺 وزیرعلوم : باید حسد را ازجامعه دانشگاهی دور بریزیم

🔹 وزیر علوم با تاکید بر اینکه حسد مشکل اصلی جامعه دانشگاهی در ایران است، گفت: ما باید در دانشگاه‌ها روحیه کار تیمی را تقویت کنیم و تلاش کنیم از موفقیت‌ها و پتانسیل‌های یکدیگر برای توسعه و رسیدن به هدف بهره بگیریم.

ادامه مطلب ...
popup