🔺 بازگشایی مسیر زمینی اینچه‌برون-ترکمنستان، نوید بخش رونق اقتصادی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 بازگشایی مسیر زمینی اینچه‌برون-ترکمنستان، نوید بخش رونق اقتصادی

🔺 بازگشایی مسیر زمینی اینچه‌برون-ترکمنستان، نوید بخش رونق اقتصادی

🔺 بازگشایی مسیر زمینی اینچه‌برون-ترکمنستان، نوید بخش رونق اقتصادی

🔹 بازگشایی مسیر زمینی گمرک اینچه‌برون گلستان ترکمنستان پس از ۲۰ ماه وقفه از امروز پنجشنبه بیست و دوم ماه مهر نوید بخش رونق اقتصادی و توسعه صادرات در این کریدور تجاری شمال کشور است که با گامهای موفق دیپلماسی دولت جهادی سیزدهم محقق شده است.

ادامه مطلب ...
popup