🔺 فارس میزبان هفتمین سفردولت/تاکید رئیسی برحل مشکل بیکاری و خشکسالی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 فارس میزبان هفتمین سفردولت/تاکید رئیسی برحل مشکل بیکاری و خشکسالی

🔺 فارس میزبان هفتمین سفردولت/تاکید رئیسی برحل مشکل بیکاری و خشکسالی

🔺 فارس میزبان هفتمین سفردولت/تاکید رئیسی برحل مشکل بیکاری و خشکسالی

🔹 فارس امروز شاهد هفتمین سفر استانی رئیس‌جمهور بود تا در بدو ورود آیت‌الله رئیسی بر لزوم پیگیری دو مشکل خشک‌سالی و بیکاری تأکید کند؛ همچنین وزرا طی دیروز و امروز راهی شهرستان‌ها شده‌اند.

ادامه مطلب ...
popup