🔺 رویکرد سازمان تامین اجتماعی در دولت جدید، توجه به مناطق محروم است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رویکرد سازمان تامین اجتماعی در دولت جدید، توجه به مناطق محروم است

🔺 رویکرد سازمان تامین اجتماعی در دولت جدید، توجه به مناطق محروم است

🔺 رویکرد سازمان تامین اجتماعی در دولت جدید، توجه به مناطق محروم است

🔹 سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: یکی از رویکردهای این سازمان در دولت جدید توجه ویژه به مناطق محروم بوده که مورد غفلت قرار گرفته است لذا سعی می کنیم در این راستا به شکل عملیاتی و میدانی در استان ها حضور پیدا کنیم.

ادامه مطلب ...
popup