🔺 افزایش حقوق کارکنان اعلام شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 افزایش حقوق کارکنان اعلام شد

🔹 در جریان تدوین لایحه بودجه سال آینده، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد اعلام شده شده است،البته این رقم می‌تواند در تدوین نهایی لایحه و در جریان بررسی بودجه در مجلس با چالش ‌های زیادی همراه بوده و دستخوش تغییر شود.

ادامه مطلب ...
popup