🔺 رفتار دوگانه اروپا؛ از دلواپسی برجامی تاسکوت دربرابر پیمان اتمی «آکوس»

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 رفتار دوگانه اروپا؛ از دلواپسی برجامی تاسکوت دربرابر پیمان اتمی «آکوس»

🔺 رفتار دوگانه اروپا؛ از دلواپسی برجامی تاسکوت دربرابر پیمان اتمی «آکوس»

🔺 رفتار دوگانه اروپا؛ از دلواپسی برجامی تاسکوت دربرابر پیمان اتمی «آکوس»

🔹 نماینده ارشد اتحادیه اروپا در حالی با دستور کار پیگیری مذاکرات برجامی و چانه‌زنی بر برنامه صلح‌آمیز اتمی ایران وارد کشور می‌شود که اروپا نسبت به قرارداد آمریکا برای تحویل اورانیوم غنی شده در حد بمب اتم به استرالیا که نقض آشکار پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی بشمار می‌رود، سکوت کرده است.

ادامه مطلب ...
popup