🔺 خروجی کالا از خراسان جنوبی به افغانستان ۱۴ درصد افزایش یافت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 خروجی کالا از خراسان جنوبی به افغانستان ۱۴ درصد افزایش یافت

🔺 خروجی کالا از خراسان جنوبی به افغانستان ۱۴ درصد افزایش یافت

🔺 خروجی کالا از خراسان جنوبی به افغانستان ۱۴ درصد افزایش یافت

🔹 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: محموع کالاهای خروجی از خراسان جنوبی به افغانستان در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ معادل ۱۲ درصد و در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز ۱۴ درصد افزایش داشته است.

ادامه مطلب ...
popup