🔺 تجمع مسالمت آمیز بیروت چرا به خاک و خون کشیده شد؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تجمع مسالمت آمیز بیروت چرا به خاک و خون کشیده شد؟

🔺 تجمع مسالمت آمیز بیروت چرا به خاک و خون کشیده شد؟

🔹 تجمع مسالمت آمیز امروز مردم لبنان در اعتراض به روند سیاسی رسیدگی به پرونده عاملان انفجار بندر بیروت با شلیک تک تیراندازان مستقر در خیابان‌های مشرف به کاخ دادگستری در حومه شرقی بیروت به خاک و خون کشیده شد.

ادامه مطلب ...
popup