🔺 اردشیر مطهری به دو سال حبس تعزیزی محکوم شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 اردشیر مطهری به دو سال حبس تعزیزی محکوم شد

🔹 اردشیر مطهری نماینده مجلس دوره یازدهم از حوزه انتخاباتی گرمسار، آرادان، ایوانکی، روزگذشته از سوی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت تهران به اتهام نشر اکاذیب و تهمت و افترا به افراد عادی و راه انداری کانال غیر قانونی و ضد انقلاب «حساب کشی» به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup