🔺 وزیر جهاد کشاورزی:‌رفع تبعیض از مقولات مهم سفرهای استانی است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 وزیر جهاد کشاورزی:‌رفع تبعیض از مقولات مهم سفرهای استانی است

🔺 وزیر جهاد کشاورزی:‌رفع تبعیض از مقولات مهم سفرهای استانی است

🔺 وزیر جهاد کشاورزی:‌رفع تبعیض از مقولات مهم سفرهای استانی است

🔹 وزیر جهاد کشاورزی گفت: نگاه رئیس جمهوری به مناطق محروم است که درگذشته فراموش شده بودند؛ مناطقی که بیشتر شغل آنها کشاورزی و دامداری است ساکنانشان اقشار ضعیف هستند و رفع تبعیض‌ها از مقولات مهم سفرهای استانی است.

ادامه مطلب ...
popup