🔺 رئیسی:به مدیر در میدان نیاز داریم؛ محور حرکت دولت رفع عقب‌ماندگی‌هاست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رئیسی:به مدیر در میدان نیاز داریم؛ محور حرکت دولت رفع عقب‌ماندگی‌هاست

🔺 رئیسی:به مدیر در میدان نیاز داریم؛ محور حرکت دولت رفع عقب‌ماندگی‌هاست

🔺 رئیسی:به مدیر در میدان نیاز داریم؛ محور حرکت دولت رفع عقب‌ماندگی‌هاست

🔹 رئیس‌جمهوری با بیان اینکه امروز برای حل مشکلات کشور به مدیر در میدان نیاز داریم گفت: اگر رئیس جمهور و مدیران برای حل مشکلات در میانه میدان حضور نداشته باشند، بسیاری از مشکلات حل نخواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup