🔺 نماینده ایلام: امروز فصل حضور زنان در رزم‌گاه‌های سیاسی و اقتصادی است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نماینده ایلام: امروز فصل حضور زنان در رزم‌گاه‌های سیاسی و اقتصادی است

🔺 نماینده ایلام: امروز فصل حضور زنان در رزم‌گاه‌های سیاسی و اقتصادی است

🔺 نماینده ایلام: امروز فصل حضور زنان در رزم‌گاه‌های سیاسی و اقتصادی است

🔹 نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فصل جدیدی از دفاع آغاز شده است، گفت: ما امروز به افرادی نیاز داریم که از سر سفره‌های بزم برخیزند و به میدان رزم بیایند، اکنون فصل حضور زنان در رزم‌گاه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

ادامه مطلب ...
popup