🔺 وزیر دادگستری لبنان: بازپرس پرونده انفجار بیروت می‌تواند هر که را می‌خواهد احضار کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 وزیر دادگستری لبنان: بازپرس پرونده انفجار بیروت می‌تواند هر که را می‌خواهد احضار کند

🔺 وزیر دادگستری لبنان: بازپرس پرونده انفجار بیروت می‌تواند هر که را می‌خواهد احضار کند

🔺 وزیر دادگستری لبنان: بازپرس پرونده انفجار بیروت می‌تواند هر که را می‌خواهد احضار کند

🔹 وزیر دادگستری لبنان در پی افزایش درخواست‌ها برای رد صلاحیت قاضی «طارق البیطار» بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت گفت که موضوع برکناری بازپرس این پرونده مطرح نشده است.

ادامه مطلب ...
popup