🔺 عباس زاده مشکینی: اطلاعات غلطی به علی اف داده‌اند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 عباس زاده مشکینی: اطلاعات غلطی به علی اف داده‌اند

🔺 عباس زاده مشکینی: اطلاعات غلطی به علی اف داده‌اند

🔹 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران با تاکید بر اینکه ایران در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر است، گفت: اگر تلاش های ایران علیه قاچاق مواد مخدر وجود نداشت، کل اروپا و قفقاز گرفتار تبعات مواد مخدر می شدند.

ادامه مطلب ...
popup