🔺 گیاهان دارویی موثر در درمان بیماری زرد زخم

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 گیاهان دارویی موثر در درمان بیماری زرد زخم

🔺 گیاهان دارویی موثر در درمان بیماری زرد زخم

🔹 زرد زخم یکی از عفونت‌های پوستی رایج است که بیشتر اوقات به‌دلیل باکتریایی، به‌خصوص باکتری «استافیلوکوک اورئوس» یا «استاف»، بروز می‌کند و در حدود ۴ تا ۱۰ روز مسری است. دلیل نامگیری زرد زخم به این دلیل است که بعد از بروز بیماری، زخم می‌ترکد و پوسته روی آن به رنگ زرد در می‌آید.

ادامه مطلب ...
popup