🔺 نباید وقفه‌ای در خدمت‌رسانی دولت به مردم در حوزه سلامت رخ دهد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 نباید وقفه‌ای در خدمت‌رسانی دولت به مردم در حوزه سلامت رخ دهد

🔺 نباید وقفه‌ای در خدمت‌رسانی دولت به مردم در حوزه سلامت رخ دهد

🔹 مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل حوزه وزارتی گفت: نباید وقفه ای در خدمت رسانی دولت به مردم در حوزه سلامت رخ دهد. این کار با تمامی توان و به جد ادامه دارد و مجموعه وزارتخانه، نیروهای درمان و سایر کارکنان در این بخش از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.

ادامه مطلب ...
popup