🔺 مسکن نیمی از هزینه های خانوارها را می بلعد!

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مسکن نیمی از هزینه های خانوارها را می بلعد!

🔹 وزیر کار می‌گوید مسکن ۳۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌های خانواده ها را می بلعد تا آنجا که حتی تامین آن از توان افراد عادی و قشر کارمند هم خارج است ولی با تهیه مسکن می توان نیمی از هزینه های اقتصادی خانواده ها را مرتفع کرد.

ادامه مطلب ...
popup