🔺 دوترته، مسئولیت کامل جنگ علیه مواد مخدر در فیلیپین را برعهده گرفت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 دوترته، مسئولیت کامل جنگ علیه مواد مخدر در فیلیپین را برعهده گرفت

🔺 دوترته، مسئولیت کامل جنگ علیه مواد مخدر در فیلیپین را برعهده گرفت

🔺 دوترته، مسئولیت کامل جنگ علیه مواد مخدر در فیلیپین را برعهده گرفت

🔹 رئیس‌جمهوری فیلیپین گفت که مسئولت کامل جنگ خونین علیه مواد مخدر را که به کشته شدن هزاران تن انجامید، برعهده می گیرد اما این را هم گفته که هرگز اجازه نمی‌دهد تا توسط دادگاهی بین المللی محاکمه شود.

ادامه مطلب ...
popup