🔺 ذخیره استراتژیک گاز و خرید مشترک سوخت، تدابیر اروپا علیه بحران انرژی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 ذخیره استراتژیک گاز و خرید مشترک سوخت، تدابیر اروپا علیه بحران انرژی

🔺 ذخیره استراتژیک گاز و خرید مشترک سوخت، تدابیر اروپا علیه بحران انرژی

🔺 ذخیره استراتژیک گاز و خرید مشترک سوخت، تدابیر اروپا علیه بحران انرژی

🔹 اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا با تاکید بر اینکه اروپا به منظور جلوگیری از بحران‌های انرژی آینده در میان‌مدت و بلندمدت اقدام خواهد کرد، اعلام کرد مساله ایجاد ذخیره استراتژیک گاز و خرید مشترک سوخت توسط کشورهای عضو بررسی خواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup