🔺 تمام تلاش خود را برای دست‌یابی به مرزهای فناوری هسته‌ای معطوف کرده‌ایم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تمام تلاش خود را برای دست‌یابی به مرزهای فناوری هسته‌ای معطوف کرده‌ایم

🔺 تمام تلاش خود را برای دست‌یابی به مرزهای فناوری هسته‌ای معطوف کرده‌ایم

🔺 تمام تلاش خود را برای دست‌یابی به مرزهای فناوری هسته‌ای معطوف کرده‌ایم

🔹 سخنگوی سازمان انرژی اتمی، گفت: تمام تلاش خود را برای دست‌یابی به مرزهای علم و فناوری هسته‌ای معطوف داشته‌ایم و به‌رغم همه مخالفت‌ها و دشمنی‌های فراوان در عرصه بین‌المللی، در صنعت هسته‌ای دستاوردهای سترگ و غرور آفرینی کسب کرده‌ایم.

ادامه مطلب ...
popup