🔺 در اجلاس تهران و مسکو درباره افغانستان چه گذشت؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 در اجلاس تهران و مسکو درباره افغانستان چه گذشت؟

🔺 در اجلاس تهران و مسکو درباره افغانستان چه گذشت؟

🔹 تحولات افغانستان در یک هفته گذشته موضوع دو نشست مهم بین المللی بود که به ترتیب در روسیه و ایران برگزار شد و موضوعاتی چون ضرورت ساختار سیاسی فراگیر، احترام به تمامیت ارضی این کشور، لزوم تقابل با حملات تروریستی، تحقق صلح پایدار، احترام به آرمان مردم افغانستان، دال مرکزی گفت وگوها بود.

ادامه مطلب ...
popup