🔺 تشکیل بسیج نشان از دوراندیشی امام (ره) بود/ همه در برابر شهدا مسئول هستند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تشکیل بسیج نشان از دوراندیشی امام (ره) بود/ همه در برابر شهدا مسئول هستند

🔺 تشکیل بسیج نشان از دوراندیشی امام (ره) بود/ همه در برابر شهدا مسئول هستند

🔹 سردار پورجمشیدیان گفت: برای به ثمر رسیدن، تثبیت و استمرار انقلاب اسلامی خون‌ها‌ی زیادی ریخته شده و جوانان غیرتمندی خون پاک خود را نثار این انقلاب کردند؛ به همین دلیل به همه این‌ها مدیون و در برابر آن‌ها مسئول هستیم.

ادامه مطلب ...
popup