🔺 سند همکاری 20 ساله میان ایران و روسیه محاصره اقتصادی غرب را خواهد شکست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سند همکاری 20 ساله میان ایران و روسیه محاصره اقتصادی غرب را خواهد شکست

🔺 سند همکاری 20 ساله میان ایران و روسیه محاصره اقتصادی غرب را خواهد شکست

🔹 عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است با برقراری روابط اقتصادی بلندمدت با کشورهایی نظیر روسیه و چین، خود را از انحصار کشورهای غربی خارج کرده و با نگاه به شرق توازنی در تجارت بین‌الملل ایجاد می‌کنیم.

ادامه مطلب ...
popup