🔺 رئیسی: همه دستگاه‌های مرتبط راه حل ملی برای خشکسالی بیابند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رئیسی: همه دستگاه‌های مرتبط راه حل ملی برای خشکسالی بیابند

🔺 رئیسی: همه دستگاه‌های مرتبط راه حل ملی برای خشکسالی بیابند

🔺 رئیسی: همه دستگاه‌های مرتبط راه حل ملی برای خشکسالی بیابند

🔹 رییس جمهوری با اشاره به مشکل کم آبی و خشکسالی گفت: رسیدگی به مشکل کم آبی صرفاً به وزارت نیرو منحصر نمی‌شود و همه دستگاه‌های مرتبط، وظیفه دارند در مشورت با جوامع دانشگاهی راه حل ملی برای خشکسالی بیابند.

ادامه مطلب ...
popup