🔺 از "جنگ" تا "سیل" واکسن

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 از "جنگ" تا "سیل" واکسن

🔺 از "جنگ" تا "سیل" واکسن

🔹 ۳۰ بهمن ۹۸، مهمانی شوم و ناخوانده وارد کشور شد؛ ویروس تاج‌دار گستره حکمرانی‌اش را گستراند، جان‌های زیادی را در دنیا و ایران قربانی حضورش کرد و ۲۲ ماه است که زندگی‌ها را تغییر داده؛ حالا اما چندی است که به مدد واکسیناسیون سراسری، خیال‌ها کمی آسوده شده؛ اما این شورشی قرن هنوز هم مستعد "جان" گرفتن است...

ادامه مطلب ...
popup