🔺 داودی :تعریف مشروع فیلم مبتذل را بیان کنید

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 داودی :تعریف مشروع فیلم مبتذل را بیان کنید

🔺 داودی :تعریف مشروع فیلم مبتذل را بیان کنید

🔹 ابوالحسن داودی درباره تاکید اخیری که برای ساخت فیلم‌های غیرمبتذل شده است، می‌گوید:‌ از آنجا که ابتذال در هر ذهنی می‌تواند یک معنا و تعریف متفاوت داشته باشد شاید بهتر است از همان ابتدا بگویند که نمی‌خواهند یکسری فیلمساز کار کنند یا یکسری فیلم‌ها ساخته شوند. این خیلی صادقانه‌تر است تا اینکه پشت واژه‌های مبهم پنهان شوند.

ادامه مطلب ...
popup