🔺 استقبال فراکسیون توسعه پایدار مجلس از ایجاد سازمان مدیریت پسماند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 استقبال فراکسیون توسعه پایدار مجلس از ایجاد سازمان مدیریت پسماند

🔺 استقبال فراکسیون توسعه پایدار مجلس از ایجاد سازمان مدیریت پسماند

🔺 استقبال فراکسیون توسعه پایدار مجلس از ایجاد سازمان مدیریت پسماند

🔹 رییس فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی مجلس شورای اسلامی با استقبال از پیشنهاد رییس جمهوری برای ایجاد مجموعه‌ای متمرکز برای مدیریت پسماند، ساماندهی پسماند را مساله‌ای فوری و حیاتی عنوان کرد.

ادامه مطلب ...
popup