🔺 به عنوان چشم تیزبین شهرداری باید جلوی فساد را بگیریم

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 به عنوان چشم تیزبین شهرداری باید جلوی فساد را بگیریم

🔺 به عنوان چشم تیزبین شهرداری باید جلوی فساد را بگیریم

🔹 سرپرست سازمان بازرسی شهرداری تهران با تاکید بر حضور و اقدام به موقع بازرسان در موضوعات شهری برای پیشگیری از فساد و صیانت از حقوق مدیران، کارکنان و شهروندان گفت: رفتار بازرسی در بحث برخورد با فساد یک رفتار عادلانه، عاقلانه و هوشمندانه است.

ادامه مطلب ...
popup