🔺 تئاتر «باباآدم» با تاریخ کشور و ضمیر مردم ارتباط دیرینه دارد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تئاتر «باباآدم» با تاریخ کشور و ضمیر مردم ارتباط دیرینه دارد

🔹 سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: تئاتر «بابا آدم» می‌تواند به عنوان جریانی در تاریخ با اوضاع و احوالی که سال‌های طولانی در ضمیر مردم بود، ارتباط و آشنایی دیرینه‌ای داشته باشد.

ادامه مطلب ...
popup