🔺 باقری: آژانس بین المللی انرژی اتمی به هیچ فشار سیاسی تن ندهد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 باقری: آژانس بین المللی انرژی اتمی به هیچ فشار سیاسی تن ندهد

🔺 باقری: آژانس بین المللی انرژی اتمی به هیچ فشار سیاسی تن ندهد

🔹 علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته ای‌، گفت که آژانس بین المللی انرژی اتمی باید ماهیت فنی خود را حفظ کرده و به هیچ فشار سیاسی تن ندهد.

ادامه مطلب ...
popup